28/4/16

8000 βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων του κόσμου σε μία ιστοσελίδα


National Library of China, Beijing
 fresh-education
Βρείτε εύκολα τη βιβλιοθήκη που θέλετε σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.. Στην ιστοσελίδα Library Servers via WWW μπορείτε να βρείτε τη βιβλιοθήκη ( από Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Πόλεων κ.α) που σας ενδιαφέρει ανάμεσα σε 8000 βιβλιοθήκες από 140 χώρες στον κόσμο.
Σημαντική είναι η ενημέρωση για την Ελλάδα  που παρουσιάζονται 26 βιβλιοθήκες ελληνικών Πανεπιστημίων και άλλων Ιδρυμάτων.Η ιστοσελίδα  ενημερώνεται συνεχώς με νέους συνδέσμους βιβλιοθηκών.Δεν υπάρχουν σχόλια: