21/3/16

ΠΔΕ Αν Μακεδονίας- Θράκης: Δράσεις αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατανοώντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στις οποίες έχουν περιέλθει οι πρόσφυγες και τις καθημερινές ανάγκες που πρέπει να καλύψουν για την επιβίωσή τους, απευθύνει έκκληση στη σχολική κοινότητα της Περιφέρειάς μας και την τοπική κοινωνία να συμβάλουν έμπρακτα στην υποστήριξη και ανακούφιση των συνανθρώπων μας δείχνοντας αλληλεγγύη, ανθρωπιά και διάθεση προσφοράς. 

Στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας καλούνται, μέσω των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής
 Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, να συμβάλουν στη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, όπως αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.
Για την καλύτερη οργάνωση και τον συντονισμό της δράσης, κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα πρέπει  να ορίσει  μια σχολική μονάδα  συγκέντρωσης  των προϊόντων ανά Δήμο.  Η Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω των αντιπεριφερειών της θα μεριμνήσει για τη δωρεάν μεταφορά  και την παράδοση των προϊόντων από την συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Συστήνεται κάθε συμμετέχον σχολείο να συγκεντρώσει είδη από τα παρακάτω προτεινόμενα.  Σε περίπτωση που συγκεντρωθούν περισσότερα του ενός, θα πρέπει να διαχωριστούν ανά είδος.  Όλα τα είδη που θα συγκεντρωθούν πρέπει να είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια όπου θα αναγράφεται ευκρινώς τι περιέχει και σε ποια ποσότητα.
            Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωσή τους, τα προϊόντα θα μεταφερθούν με ευθύνη του σχολείου, στην συγκεκριμένη  σχολική μονάδα  συγκέντρωσης των προϊόντων η οποία στη συνέχεια θα έρθει σε επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της περιφερειακής ενότητας για την παράδοση  και την μεταφορά των προϊόντων.
         Εναλλακτικά, όποιος επιθυμεί από κάθε σχολείο μπορεί να προσέλθει στις έδρες των φορέων προκειμένου να τα παραδώσει.
        Στο σημείο αυτό τονίζεται  ότι η διαδικασία αυτή δεν θα έχει στενά χρονικά περιθώρια αλλά  θα είναι  διαρκής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: