31/3/16

Οι μαθητές που βραβεύτηκαν στο μαθητικό διαγωνισμό "Ελευθέριος Βενιζέλος"


Αποτελέσματα ΙΔ΄ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σχολικού έτους 2015-2016

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ15/188405/Δ2/23-11-2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τον ΙΔ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σχολικού έτους 2015-2016
 με θέμα:                                                                           
«Η Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης (1916-1917) και ο ρόλος της στις εσωτερικές εξελίξεις»,

η Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» αξιολόγησε εκατό (100) δοκίμια των μαθητών της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων όλων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας που συμμετείχαν στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης επέλεξε δέκα (10) μαθητικές εργασίες-δοκίμια και στη συνέχεια προέβη στην τελική επιλογή, αποφασίζοντας ότι οι μαθητές/μαθήτριες που βραβεύονται είναι οι ακόλουθοι:
1ο Βραβείο: Παρασκευή Σούκου, Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ώθηση.
2ο Βραβείο: Χρήστος Τόλης, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο.
3ο Βραβείο: Αικατερίνη Δασκαλοπούλου, 2ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους βραβευθέντες μαθητές και μαθήτριες και σε όλους τους συμμετέχοντες στον ανωτέρω διαγωνισμό.
 www.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: