21/3/16

ΙΕΠ έρευνα: "Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών σε ζητήματα παιδαγωγικής"

Αγαπητή/έ Συνάδελφε, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως φορέας υλοποίησης, σας καλεί να συμμετάσχετε σε έρευνα που έχει σαν στόχο την βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας
Το έργο έχει λάβει την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας (CERI) του ΟΟΣΑ. Σκοπός της Έρευνας για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα Παιδαγωγικής (Teachers Knowledge Survey, TKS) είναι η κατανόηση της παιδαγωγικής γνώσης των εκπαιδευτικών και του τρόπου με τον οποίο αυτή αποκτάται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Μακροπρόθεσμος στόχος της έρευνας είναι η καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των δυνατοτήτων των χωρών να διευκολύνουν την κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξή τους με απώτερο ζητούμενο τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα. Με τη συμμετοχή σας θα συμβάλετε στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας. Πρόκειται για διεθνή έρευνα η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αλληλεπιδράσει με άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και να λάβει γνώση για την ύπαρξη διαφορετικών εκπαιδευτικών πολιτικών.

 Η έρευνα απευθύνεται σε υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Γυμνασίων των κλάδων ΠΕ02 Φιλολογίας, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών καθώς και σε εκπαιδευτές εκπαιδευτικών (καθηγητές Πανεπιστημίου, Σχολικούς Συμβούλους Δ/θμιας Εκπ/σης). Περιλαμβάνει τρία διαδοχικά μέρη: (1) ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις γνώσεις τους σε ζητήματα παιδαγωγικής, (2) ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την εμπειρία τους στην αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και στην επαγγελματική τους εξέλιξη και (3) ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τους παράγοντες που τους καθιστούν επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, όπως και κάποιες δημογραφικές παραμέτρους.

 Στις αρχές Απριλίου, εφόσον έχετε επιλεγεί, θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον σύνδεσμο των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτά. Παράλληλα θα λάβετε και πιο λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αναμένεται να διαρκέσει συνολικά περίπου 90 λεπτά. Ο σύνδεσμος για την έρευνα θα είναι ανοικτός για περίπου 3 εβδομάδες, και μπορεί να λάβετε μία υπενθύμιση στο λεκτρονικό σας ταχυδρομείο πριν τελειώσει η περίοδος. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον σύνδεσμο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και από οποιονδήποτε υπολογιστή. Όμως, για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σχετικού με τις γνώσεις σε ζητήματα παιδαγωγικής, διατίθενται αυστηρά 60 λεπτά.
Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν απολύτως ανώνυμες και εμπιστευτικές. Η IP διεύθυνσή σας θα αποσυνδεθεί από τα δεδομένα, έτσι ώστε δεν θα είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου εργάζεστε. Όλες οι αναλύσεις θα διεξαχθούν σε συνολικό επίπεδο. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε, χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
 Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε να καταχωρήσετε το email σας στη σελίδα http://www.iep.edu.gr/tks. Τα ευρήματα της έρευνας θα δημοσιευθούν σε διεθνή έκθεση του ΟΟΣΑ που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2017.
Ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ
Περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: