21/3/16

Στόχος η ενίσχυση της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς


H διάρθρωση των μαθημάτων και τα Προγράμματα Σπουδών που καταρτίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση και την τόνωση της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Επειδή ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης είναι δυναμικός, το ΙΕΠ προσπαθεί με τις αλλαγές να διατηρεί αναλλοίωτο το χαρακτήρα της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς.

Επιπλέον, σε περίπτωση που πραγματοποιούνται αλλαγές σε ορισμένα μαθήματα, ο λεξιλογικός και εκφραστικός πλούτος της Ελληνικής Γλώσσας συμπληρώνεται και ενισχύεται από άλλα μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Τα παραπάνω αναφέρονται σε γραπτή απάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη σε ερώτηση σχετικά με την κατάργηση της διδασκαλίας του Επιταφίου του Περικλέους και τη μείωση των ωρών διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ’ Τάξη του Γενικού Λυκείου
Στην απάντηση παρατίθεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των Αρχαίων, της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας των τριών τάξεων του Λυκείου.
Τέλος, ο Υπουργός σημειώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, ο οποίος έχει ως στόχο τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, αναμφίβολα θα συμπεριληφθούν ενέργειες που θα αφορούν στην ενίσχυση και στη διατήρηση της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: