23/3/16

Να αξιολογείται η μεταδοτικότητα του εκπαιδευτικού κατά 90%


  
http://fresh-education.blogspot.gr/

Στα  πρόσφατα πρακτικά της συζήτησης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για τον Εθνικό Διάλογο που δημοσιεύτηκαν σήμεραδιαβάσαμε την άποψή της κας Μεγαλοοικονόμου Θεοδώρας σχετικά με το κύριο χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού .
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: « Πρέπει να αξιολογούμε τη μεταδοτικότητά του(εκπαιδευτικού), δηλαδή κατά 90% το πώς μπορεί να μεταδώσει τις γνώσεις του στο μαθητή και κατά 10% αν έχει αυτά τα στοιχεία( άνεργος, ειδικές ανάγκες κλπ)

Για άλλη μια φορά χρησιμοποιείται  ο όρος “μεταδοτικότητα”, στην διδακτική πράξη ως ένα κύριο χαρακτηριστικό   που  πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός. Ο όρος αυτός, εκτός του ότι δεν υπάρχει πουθενά στη βιβλιογραφία της παιδαγωγικής και διδακτικής, προδίδει και τα εξής:
  1.     μια ισχυρή παιδαγωγική περιχάραξη της διδακτικής πρακτικής,

  2.     τον εξουσιαστικό ρόλο  του εκπαιδευτικού
  3.     την άποψη του εκπαιδευτικού για το ποιος κατέχει τη γνώση και την υποχρέωσή του να τη μεταφέρει
  4.     την προώθηση επιστημολογικών εικόνων της επιστήμης  που δεν προάγουν την δημιουργικότητα των μαθητών
  5.      την διδασκαλία ως μια τέχνη που κάποιος την έχει μέσα του από τη γέννησή του    και όχι κάτι το οποίο έχει επιστημονικές βάσεις.

Παρακάτω ακολουθεί η τοποθέτηση όπως αποτυπώθηκε στα πρακτικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας ευχαριστώ κι εγώ, κυρίως για το κλείσιμό σας.

                Το λόγο έχει η κυρία Μεγαλοοικονόμου.

                ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

                Καλησπέρα κυρία Υπουργέ.

Νομίζω, για την παιδεία πρέπει όλη η υφή να είναι διακομματική, δημοκρατική και να είναι αποδοτική για το μέλλον της παιδείας και της εκπαίδευσης. Αλλά, πάνω σ' αυτό θα ήθελα να τοποθετηθώ και να πω ότι για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε τεχνοκράτες υπεύθυνους και αξιολογητές, οι οποίοι δεν θα πρέπει θα σχετίζονται με κανένα κομματικό χώρο. Έτσι θα έχουμε μια ενιαία στρατηγική για την παιδεία και την εκπαίδευση.
Επίσης, θα ήταν καλό να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο εκπαιδευτικό όργανο, το οποίο δεν θ’ αλλάζει με κάθε κυβέρνηση, ούτε θα εξυπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες. Θα είναι τελείως ανεξάρτητο.
Έτσι, μπορούμε να βρούμε τους άριστους σε κάθε κλάδο, ο οποίοι έτσι θα βοηθούν τον κάθε κλάδο με το αντικείμενο που θέλουν να ασχοληθούν και είναι ειδικοί να ασχοληθούν. 
Οπότε, να αποφεύγουμε πλέον τους κομματικούς φίλους ή άτομα που δεν είναι ακριβώς άξια να πάρουν αυτή τη θέση.
Θα ήθελα, επίσης, να τοποθετηθώ ως προς την αξιολόγηση των δασκάλων. Βλέπουμε ότι στην τοποθέτησή τους οι δάσκαλοι αξιολογούνται, μοριοδοτούνται περισσότερο, με βάση το αν είναι άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες. Φυσικά αυτά πρέπει να τα ελέγχουμε, αλλά δεν νομίζω ότι ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής μπορεί να είναι αποδοτικός όταν μοριοδοτείται μόνο γι’ αυτά τα θέματα. 
Πρέπει να αξιολογούμε τη μεταδοτικότητά του, δηλαδή κατά 90% το πως μπορεί να μεταδώσει τις γνώσεις του στο μαθητή και κατά 10% αν έχει αυτά τα στοιχεία.
Επίσης, νομίζω ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει να περνάνε από ένα είδος ψυχολογικής δοκιμασίας, ψυχομετρίας. Τώρα με την κρίση που ζούμε υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές, οι οποίοι έχουν προβλήματα οικονομικά και δεν μπορούν να αποδώσουν αυτό που πρέπει να αποδώσουν. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες ψυχομετρίας, δηλαδή, όπως έχουμε στα διεθνή στάνταρς και να ελέγχουμε αυτά τα οποία δε μας κοστίζουν, αλλά πρέπει να μάθουμε την ύπαρξή τους. Για παράδειγμα ο άλλος είναι πιλότος, έχει περάσει ψυχολογικά τέστ και στάνταρς και πάει και ρίχνει το αεροπλάνο σε ένα βουνό. Οπότε και οι δάσκαλοι πρέπει να περνάνε αυτά τα τεστ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: