24/2/16

80.697 οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην Π.Ε.Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 80.697. Από αυτούς οι 67.064 είναι μόνιμοι και οι 13.633 είναι αναπληρωτές. Αναλυτικά οι υπηρετούντες ανά κλάδο είναι:


Οι 13.633 αναπληρωτές πιστοποιούν την αδήριτη ανάγκη μόνιμων διορισμών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: