22/1/16

Πρόταση Αλλαγής Συστήματος Διορισμών ΕκπαιδευτικώνΣυντάκτες: ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΞΑΦΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΜΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Περίληψη: Θέμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η πρόταση διαμόρφωσης ενός μόνιμου, αξιόπιστου,

αξιοκρατικού και σύγχρονου συστήματος διορισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το ολοένα εντεινόμενο πρόβλημα αναλογίας ενεργών εκπαιδευτικών και συνταξιοδοτήσεων, σε συνδυασμό με την αδιαμφισβήτητη ύπαρξη χιλιάδων εκπαιδευτικών κενών σε όλο το φάσμα της δημόσιας εκπαίδευσης, δημιουργούν την αναντίρρητη ανάγκη μονίμων διορισμών στις εκπαιδευτικές μονάδες. Το ευρωπαϊκό και το διεθνές παράδειγμα, δείχνουν τον τρόπο και μπορούν να παράσχουν την τεχνογνωσία, με την απαραίτητη πάντοτε προσαρμογή στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στην παρούσα εργασία προτείνονται τρόποι μοριοδότησης των υποψηφίων με γνώμονα την εργασιακή εμπειρία, τα ακαδημαϊκά προσόντα και την ατομική πρόοδο.


Δείτε την πρόταση

Δεν υπάρχουν σχόλια: