22/1/16

Διαθέσιμες ώρες για προσλήψεις ωρομισθίων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία


247 ώρες συνολικά εβδομαδιαίως διατίθενται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, Γέρακα, Αμπελοκήπων και Ηρακλείου.
Πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό στη διδασκαλία των μαθημάτων του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης-Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2015-2016.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ. Ε .ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) ΑΝΑ  ΔΔΕΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ                                          ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) ΑΝΑ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ78Καλλιτεχνικό Σχολείο  Γέρακα78
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ79Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων79
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ90Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου90
ΣΥΝΟΛΟ247 247
Οι παραπάνω προσλήψεις χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, βάσει των αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/27835/10.09.2015 και  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./112/29337/16.09.2015 εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 288 Α΄/2007).
To έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια: