5/12/15

Ένα εντυπωσιακό διαδραστικό χρονολόγιο Ιστορίας /Histography - A Massive Interactive Timeline


Το histography είναι ένα εντυπωσιακό διαδραστικό χρονολόγιο που εκτείνεται από την έναρξη της καταγεγραμμένης ιστορίας μέχρι σήμερα. 
Δείτε το εδώ