21/12/15

Οι βασικοί μισθοί όλων των κλιμακίων στο νέο μισθολόγιο
    Οι εισαγωγικοί μισθοί: 

• 780 ευρώ για τους Υ.Ε.

 • 858 ευρώ για τους Δ.Ε.

 • 1.037 ευρώ για τους Τ.Ε. και 

• 1.092 ευρώ για τους Π.Ε.

Κάθε φορά που υπάλληλος Υ.Ε. αλλάζει κλιμάκιο, ο μισθός του θα αυξάνεται κατά 43 ευρώ. Για τους Δ.Ε. η αύξηση θα είναι 60 ευρώ, για τους Τ.Ε. 55 ευρώ και για τους Π.Ε. 59 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: