18/12/15

Δύο εξ αποστάσεως προγράμματα από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Δύο εξ αποστάσεως Προγράμματα Κατάρτισης που υλοποιεί το  ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:είναι:


Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος:
 • Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, ΠΤΕΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα:
 • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
 • Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Υποψήφιοι διδάκτορες ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής
Διάρκεια:
 • 100 ώρες/1 μήνας
 • Θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση κάθε Νοέμβριο (1η περίοδος), Μάρτιο (2η περίοδος) και Μάιο (3η περίοδος)
Τρόπος διεξαγωγής του Προγράμματος:
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση


Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος:σ
 • Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, ΠΤΕΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα:
 • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
 • Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, Υποψήφιοι διδάκτορες ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Διάρκεια:
 • 500 ώρες/4 μήνες
 • Θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση (έναρξη κάθε Μάρτιο)
Τρόπος διεξαγωγής του Προγράμματος:
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με δυνατότητα εγγραφής μετά την ημερομηνία έναρξης και οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την λήξη του προγράμματος)


Δεν υπάρχουν σχόλια: