14/12/15

Βασικά σημεία του σχεδίου νόμου για το νέο μισθολόγιο που αφορούν τους εκπαιδευτικούς

 

Το νέο ενιαίο μισθολόγιο για το Δημόσιο. Βασικά σημεία και ολόκληρο το σχέδιο νόμου

Βασικά σημεία του σχεδίου νόμου που αφορούν τους εκπαιδευτικούς:

 • Στο νέο ενιαίο μισθολόγιο αποσυνδέεται ο μισθός από το βαθμό.
 • Ορίζονται τα νέα μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους ανάλογα με την κατηγορία της εκπαίδευσής τους.
 • Για τους υπαλλήλους με κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ προβλέπονται 19 μισθολογικά κλιμάκια εξέλιξης.
 • Για τους υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ καθιερώνονται 13 μισθολογικά κλιμάκια.
 • Η επανακατάταξη όλων των υπαλλήλων γίνεται στις 31/12/2015. Όποια αύξηση προκύψει θα δοθεί σε 4 ετήσιες δόσεις, δηλαδή σε 4 χρόνια!!! Όποια μείωση προκύψει θα καλυφθεί με επίδομα προσωπικής διαφοράς, μέχρι αυτό να εξομαλυνθεί.
 • Η μισθολογική εξέλιξη παγώνει για δύο χρόνια ως 31/12/2017.
 • Από 01/01/2018 ο υπάλληλος που αξιολογείται για τρία συνεχή χρόνια με άριστα παίρνει ένα ΜΚ επιπλέον, ενώ αυτός που αξιολογείται ως ανεπαρκής, παραπέμπεται για επιμόρφωση.
 • Για κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ενός έτους ο υπάλληλος θα κερδίζει δύο κλιμάκια, ενώ για κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου με την εργασία του θα κερδίζει 6 κλιμάκια.
 • Ο βασικός μισθός για υπαλλήλους ΥΕ καθορίζεται σε 780 ευρώ, ενώ για τους υπαλλήλους ΔΕ σε 780 ευρώ επί συντελεστή 1,10 (858 ευρώ), για ΤΕ 780 ευρώ με συντελεστή 1,33 ( 1.037 ευρώ) και για ΠΕ 780 ευρώ επί 1,40 (1.092 ευρώ).
 • Η οικογενειακή παροχή για ανήλικα τέκνα, ή ανίκανα να εργαστούν και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ή για παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν ξεπεράσει το 24 έτος της ηλικίας τους καθορίζεται σε 50 ευρώ για το ένα τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για τα δύο τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τα τρία τέκνα, 170 ευρώ για τα τέσσερα τέκνα και επιπρόσθετα 70 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον τέκνο.
 • Για τους υπαλλήλους που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές προβλέπεται επιπλέον αμοιβή 100 ευρώ.
 • Οι υπερωρίες υπολογίζονται σε 10 ευρώ μικτά την ώρα και όχι περισσότερες από 20 ώρες τον μήνα.
 • Το επίδομα θέσης ευθύνης καθορίζεται σε 100 ευρώ για Προϊστάμενους 1/θ, 2/θ και 3/θεσίων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, 150 ευρώ για Υποδιευθυντές Σχολείων, Προϊστάμενους Εκπαιδευτικών θεμάτων και Υπεύθυνους ΚΠΕ, 250 ευρώ για Διευθυντές 4/θ και πάνω Δημοτικών Σχολείων και 300 ευρώ 10/θ και πάνω, 450 ευρώ για Προϊστάμενους Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης, 550 ευρώ για Διευθυντές Εκπαίδευσης, 900 ευρώ για Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.
 http://blogs.sch.gr/nrammos

Δεν υπάρχουν σχόλια: