27/12/15

Δύο σεμινάρια από το ΑΠΘ που αφορούν εκπαιδευτικούς.Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης το  Α.Π.Θ. θα υλοποιήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016  δύο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που αφορούν και εκπαιδευτικούς. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 10-1-2016. Η θεματολογία των σεμιναρίων είναι:

 "Σεμινάρια επιμόρφωσης στις εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου" 


Πληροφορίες-επικοινωνία :  http://diaviou.auth.gr/auto_office_b 

Συνημμένα αρχεία Προκήρυξη περιληπτική

 "Σεμινάρια Επιμόρφωσης για σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων"

 Πληροφορίες-επικοινωνία : http://diaviou.auth.gr/photoshop_e 

Συνημμένα αρχεία: Προκήρυξη περιληπτική 


 http://www.auth.grΔεν υπάρχουν σχόλια: