16/11/15

Διαδικασία ενεργοποίησης του γονικού ελέγχου σε φυλλομετρητές( Internet Expoler,Mozzila Fire fox,Chrome, Opera) Η ελεύθερη περιήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο κρύβει αρκετούς κινδύνους. Από την άλλη και η απαγόρευση  της χρήσης του   είναι μια ενέργεια που μπορεί να τους στερήσει αρκετές δυνατότητες ανάπτυξης.
Η ρύθμιση φίλτρων γονικού ελέγχου στους φυλλομετρητές είναι μια καλή ενέργεια από την πλευρά των γονέων, έτσι ώστε να μειώσουν όσο το δυνατόν τους διαδικτυακούς κινδύνους που μπορούν να εκτεθούν τα παιδιά τους.
 Στο παρακάτω άρθρο από τον κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» δίνονται οδηγίες για ενεργοποίηση των φίλτρων γονικού ελέγχου στους 4 πιο δημοφιλείς φυλλομετρητές.
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο