23/11/15

Νίκος Φιλης: Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να ιεραρχούν την αναγκαιότητα πλήρωσης των κενώνΑ. H τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας, πραγματοποιείται από τις κατά τόπου Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν κατά τη διαδικασία τοποθέτησης να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και προφανώς, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν και να ιεραρχούν την αναγκαιότητα πλήρωσης των κενών.
Β. Μέριμνα του ΥΠΠΕΘ είναι η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων και των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα πιστώσεων.


Δείτε εδώ την ερώτηση   τριών βουλευτών του ΚΚΕ σύμφωνα με ανακοίνωση των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε  Ν. Ηρακλείου  "Δ. Θεοτοκόπουλος "και 'Φαιστός"