17/11/15

«Δεν υπάρχουν εικονίδια για να επιλέξεις…Είναι πίνακας κιμωλίας παιδί μου»

«Δεν υπάρχουν εικονίδια για να επιλέξεις…Είναι πίνακας κιμωλίας παιδί μου»