18/11/15

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο " Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση"
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές.
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. 27-29 Μαΐου 2016
Πληροφορίες:


Tα Πανελλήνια συνέδρια για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση είναι περιοδικά επιστημονικά συνέδρια τα οποία φιλοξενούνται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο με αφετηρία το 1ο συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) το 1999. Το 8ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τ.Ε.Α.Π.Η.) το 2014.
Το 9ο Πανελλήνιο συνέδριο έχει βασικό στόχο να αποτελέσει ένα βήμα γόνιμου διαλόγου των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων για τις Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Η ενασχόληση με τις φυσικές επιστήμες ως μια ανθρώπινη προσπάθεια διεγείρει τον θαυμασμό, δίνει ομορφιά και εμπνέει ενδιαφέροντα στους μαθητές. Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες στην προσχολική ηλικία υλοποιείται σε διαφορετικά διδακτικά πλαίσια σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Τα μικρά παιδιά εντάσσονται σ’ ένα πλαίσιο στο οποίο οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που μπορούμε να αντλήσουμε από τη φύση, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Αυτή η εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών σε ποικίλα περιβάλλοντα μάθησης αποδίδει στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες.
Θεωρώντας ότι η διδασκαλία των φυσικών επιστημών δε στοχεύει στη μονόπλευρη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων των φυσικών επιστημών, αλλά στην επίτευξη ενός ευρύτερου σκοπού για τις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη, του επιστημονικού εγγραμματισμού οργανώνουμε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 15/10/2015, Αρ. Πρωτ.: Φ 24/ 1286/164402/Δ1, το
9ο Πανελλήνιο συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευσηστο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, 27-29 Μαΐου 2016.