29/11/15

Η μάθηση δεν είναι απαραιτήτως «σοβαρή». 12 λόγοι να γίνει και με παιχνίδι.Αποτέλεσμα εικόνας για games education 
Οφέλη της μάθησης με βάση το παιχνίδι 
 
Κινητοποίηση και εμπλοκή

Ο Mac Prensky (2001)  εξηγεί γιατί τα παιχνίδια κάνουν τους εκπαιδευόμενους να εμπλέκονται:


Τα παιχνίδια είναι μια μορφή διασκέδασης, κάτι που είναι ψυχαγωγικό και απολαυστικό

Τα παιχνίδια είναι παίξιμο, μας εμπλέκουν με ένταση και πάθος.

Τα παιχνίδια έχουν κανόνες, κάτι που μας δίνει δομή.

Τα παιχνίδια έχουν στόχους, κάτι που μας δίνει κίνητρο.

Τα παιχνίδια είναι διαδραστικά, κάτι που μας αναγκάζει να είμαστε ενεργοί.

Τα παιχνίδια  έχουν αποτέλεσμα και δίνουν πληροφορίες, κάτι που μας κάνει να μαθαίνουμε.

Τα παιχνίδια  είναι προσαρμοστικά, κάτι που μας δίνει ροή.

Στα παιχνίδια μπορούμε να κερδίσουμε, κάτι που ανεβάζει το εγώ μας.

Τα παιχνίδια έχουν συγκρούσεις/συναγωνισμό/πρόκληση/αντίθεση, κάτι που ανεβάζει την αδρεναλίνη μας.

Τα παιχνίδια απαιτούν επίλυση προβλημάτων, κάτι που εμπνέει τη δημιουργικότητά μας.

Τα παιχνίδια είναι διαδραστικά , κάτι που φτιάχνει κοινωνικές ομάδες.

Τα παιχνίδια έχουν αναπαραστάσεις και ιστορίες, κάτι που κινεί τα συναισθήματά μας.

Απόσπασμα  από «Το Παιχνίδι στη Μάθηση», επιμέλεια Νίκος Ζυγουρίτσας  στο: " Φάκελος 
Εργαστηρίου Σχολικής Καινοτομίας" 

Prensky, M. (2001). Digital game-based learning. New
York ; London, McGraw-Hill